Nyheter

BRF Sjöstadens satsningar – vad har vi missat?

Det har hänt mycket i föreningen sedan den startade, och därför vill vi sätta ihop en kort historik för hemsidan över de större satsningar och förändringar som gjorts.

Innan vi gör det vill vi ha hjälp av alla medlemmar att kolla om vi missat något.

 

Stora investeringar och förändringar

2005: Elektroniskt system för bokning av Snäckan och Musslan tas i drift.

2006: Bredband installeras.

2010: Energiåtervinning: Värmepump installeras som återvinner värmen ur ventilationen från lägenheterna och minskar behovet av fjärrvärme.

2013: Bastun renoveras. Gården dräneras.

2015: Övergång till gruppabonnemang för bredband, som ingår i månadsavgiften.

2016: Nya porttelefoner installeras.

2017: Låssystemet byts ut. Portnycklarna ersätts av taggar. Separata nycklar till förråd införs.

2018: Energisparåtgärder: Ledbelysning installeras i garaget. Strålsamlare till alla lägenheter.

2019: 100 solpaneler installeras på taken, med gemensam effekt på 34,5 kW. Sex laddplatser för elbilar/laddhybrider installeras i garaget.

2020: Övergång till gemensam el, som gör att medlemmarna slipper sina fasta avgifter.

2021: Ytterligare fem laddplatser för elbilar/laddhybrider installeras i garaget.