Nyheter

Ny portkod från 1 juni

Från och med tisdag 1 juni gäller en ny portkod.

Omläggningen av portkoden som var planerad till 1 april blev uppskjuten på grund av inbrottet på expeditionen och stölden av datorn.

Men vi vill ändå ändra portkoden före sommaren eftersom koden sprids mer numera på grund av fler leveranser med paket och livsmedel. (Uppmaningen att undvika informera utomstående om koden gäller fortfarande. Besökare och bud kan släppas in via porttelefonen).

Information om vilken portkod som gäller från den 1 juni har delats ut i samtliga medlemmars postfack.