Nyheter

Uppdatering från Miljörummet

En ny hämtlista finns nu på insidan av dörren till Miljörummet. Den kan underlätta planering när man ska gå dit med kartonger, plast el dyl.

Ett tips för dagen är att vänta till slutet av veckan om man har grejer att lägga i kärlet för "Övrigt". Det är överfullt redan av väldigt skrymmande grejer.

På listan finns också en "vädjan". Det är inte bara styrelsen som manar alla medlemmar att vika eller stampa ihop kartonger och lådor innan man lägger dem i kärlet. En enträgen vädjan kommer även från internrevisor Vera Winell.

Det har blivit bättre ordning i Miljörummet sedan vi bytte hämtföretag. Men kemikalier ingår fortfarande inte sådant som hämtas från Miljörummet.

Den som ställt ett par målarburkar på golvet ombeds hämta dem och lämna dem på en miljöstation.