Nyheter

Tack för cyklarna!

"Ett varmt tack för föreningens engagemang!"

Hälsningen vidarebefordras av Daniel Blixt som tog hand om några cyklar efter cykelauktionen på städdagen i april.

Här ser vi att de överblivna cyklarna kommer till användning.

Nästa vår stundar en ny cykelauktion.