Nyheter

Borättsorganisationer tar strid mot tomträttsavgifterna

Tomträttsavgifterna har växt till en mångmiljardintäkt för Stockholms kommun. Men nu drar de stora bostadsrättsorganisationerna igång en kampanj för att försöka stoppa avgiftskarusellen.

När vi i höstas fick besked från kommunens exploateringskontor att tomträttsavgiften för BRF Sjöstaden skulle höjas kraftigt med start 2025 tog styrelsen kontakt med Fastighetsägarna för att kolla deras inställning. Där pågick inget arbete, men man tackade för frågan.

I onsdags kväll höll Fastighetsägarna ett informationsmöte där vi fick reda på att de fyra organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna nu gemensamt ska börja agera i frågan om tomrätterna. De har arbetat fram en rapport och har inlett diskussioner med Stockholms kommun. Organisationerna kommer "inom kort att gå ut publikt" med att reglerna måste ändras.

Enligt Fastighetsägarna, som har det största antalet bostadsrättsföreningar som medlemmar, får kommunen in 2 miljarder kr/år i tomträttsavgifter. Det är en viktig kassako just för Stockholms kommun, som tar in 70 procent av alla tomrättsavgifter i landet.

Från början var lagstiftningen om tomträtter tänkt som ett sätt att gynna småhusägare och bostadsrättsinnehavare. 

Avgiften ska baseras på marknadsvärde och realränta för de kommande 10-20 åren. Men avgiften beräknas nu på en inflation på 3,25-3,5%. Medan realräntan i dag i verkligheten ligger på cirka 1% Kommunen är medveten om detta och ger en viss rabatt vid beräkning av avgiften. Det har varit 30 år av fallande räntor som lett till stigande markvärde. Kommunen med sin monopolställning utnyttjar det dubbelt upp – fortsatt höga räntor och höjda avgifter med hänvisning till stigande markvärden.

De fyra organisationerna pekar i rapporten på oförutsägbarheten om hur avgifterna kommer att utvecklas och hur avgifterna räknas fram. De vill också ha ändrade regler för friköp av marken.

I dag kan småhusägare friköpa tomten till halva priset av markvärdet, med BRF:er får betala 100%. Kommunerna borde vara mer generösa mot BRF:er

Enligt Fastighetsägarna har kommunen satt igång en intern utredning om tomträtterna som ska vara klar inom ett år. Den kommer främst att handla om reglerna för friköp.

- Det är val nästa år. Det kan bli jobbigt för politikerna om frågan om tomträtterna kommer in i valrörelsen, var en kommentar från Fastighetsägarna. Moderaterna har tidigare varit för att underlätta friköp, men har inte tagit upp det under åren i "regeringsställning"..

- Det kan bli nödvändigt att gå till staten för att begära ändrad lagstiftning för tomträtter.

För BRF Sjöstaden gäller följande siffror. I dag har vi en tomträttsavgift på 1,4 miljoner kr/år. Den gäller till 30 november 2025. Kommunen vill därefter höja avgiften succesivt under fem år till 3,2 miljoner, som sedan ska gälla till 2035. 

Kommunens exploateringskontor ”erbjöd” friköp av marken för 265 miljoner kr för BRF Sjöstaden juni 2020