Nyheter

Sopinfo 1: Sopluckor stängs

Grannföreningen BRF Sjöstaden har beslutat stänga de utvändiga sopluckorna utanför Tegelviksgatan 81, intill dörren ner till garaget. 

Några medlemmar har undrat om BRF Sjöstaden också kommer att stänga sopnedkasten utanför 75:an, eftersom det står på informationsbladet att luckorna stängs på "rekommendation av Fastighetsägarföreningen".

Men när styrelsen kontaktar Fastighetsägarna får vi besked att det inte finns någon sådan rekommendation.

Vi avvaktar vilka eventuella följder BRF Sjöjungfruns stängning får. Det är redan i dag problem med upprepade stopp i 75:ans sopnedkast.

Tacksam om medlemmar som nyttjar dessa sopnedkast, både invändigt och utvändigt, ser till att soppåsarna åker ner ordentligt i röret. Annars risk att soppåsar instoppade innanför luckorna på båda sidor blockerar röret när de trycks ner samtidigt.