Nyheter

Sopinfo 2: Borttappat?

Nedanför sopnedkastet i 75:ans port återfinns en ryggsäck och en plastpåse sedan några dagar. Den som placerat dem där, eller glömt dem där, ombeds snarast ta bort dem.

Ryggsäcken bör inte kastas i sopnedkastet. Den kan lämpligen läggas i den sopcontainer som föreningen tar hit till städdagen den 18 april.

Alla medlemmar som vårstädar eller flyttstädar bör också tänka på den stora containern är på väg. Miljörummets kärl riskerar annars att bli överfulla.