Nyheter

Trädgårdsgruppen manar inför städdagen: Kom med dina påskliljelökar!

Trädgårsgruppen har haft planeringsmöte inför den gemensamma städdagen den 18 april. 

En maning till medlemmarna: Spara påskliljelökarna och kom med dem till trädgårdsarbetet!

Gemensamma uppgifter för att göra vår trädgård fin inför sommaren:

+ Allmän krattning och rensning i rabatter på gården, längs Tengdahlsgatan och runt lekplatsen. Avlägsna skräp i och under buskage.

+ Lägga ut jord, klippa och beskära enligt trädgårdsgruppens anvisningar (JE Mark levererar jord och sand till sandlådan efter vår beställning).

+ Fixa trädgårdsmöbler; såpskura dem och reparera om möjligt. Flera bord är rangliga. (Såpa och borstar köps till städdagen av Inger Outzen)

+ Medlemmar får mycket gärna lämna sina krukor med påskliljelökar o dyl efter påskfirandet, i stället för att slänga dem. Lökarna sätter vi tillsammans ner i jorden på olika ställen.

+ Påminnelse om cykelmärkning. Vi såg flera omärkta cyklar i cykelrummet på Tengdahlsgatan.