Nyheter

Efter inbrottet - sista låsbytet på söndag

De sista låsen som måste bytas är tublåsen i ytterdörrarna till våra lägenheter. Det görs på söndag 21 mars av Låsmakarna.

Hantverkarna kan genomföra bytet av låscylindrar utan att komma in i lägenheterna tack vare att Låsmakarna fått låna en nyckel av det företag som installerade tublåsen när husen byggdes.

Men vi kan alla hjälpa till för att underlätta deras arbete genom att ta bort den svarta plasthuven på insidan av dörren. Den långa kedjan som sitter fast i låscylindern är svår att få in i låset igen från utsidan när huven sitter på plats. Om vi tar bort platshuven kommer Låsmakarnas arbetstid att bli kortare, vilket är bra både för hantverkarna och för föreningen.

Det kanske hörs krafsande ljud på dörren, men hantverkarna kan inte ta sig in i lägenheterna under arbetet. De har bara nyckel till tublåsen, och efter bytet kommer styrelsen att få nyckeln som går till de nya tublåsen.

Arbetet med få in de gamla programmen i den nya datorn fortsätter.

Företaget Säkerhetsintegrering och Henrik Hjalmarsson i styrelsen håller på att installera de licensierade programmen och den backup från 2017 som återfunnits. 

Vi uppdaterar löpande om hur arbetet går på hemsidan.