Nyheter

Efter inbrottet - lägesrapport

Tyvärr återstår en del arbete innan vi är tillbaka i normalläge i föreningen.

Avklarat hittills:

-De vanliga nycklarna till cykelrum fungerar igen. De nycklar som stals fungerar inte längre till portar, cykelrum, förråd, garage, elskåp, tvättstugor, takluckor mm.

-De 13 huvudnycklarna till postboxarna i portarna är bytta. De nycklar som stals fungerar inte längre.

-Dörren till expeditionen har försetts med dubbla lås, som är mer inbrottssäkra än det tidigare. Dörren mellan expeditionen och Snäckan är nu blockerad.

-Ett säkerhetsskåp har installerats på expeditionen där reservnycklar och taggar förvaras.

 

Det som återstår:

-Programmen och backupen till den nya datorn har inte installerats. Licenser har just anlänt. Därför kan lokaler inte bokas på nätet och inga taggar laddas.

-Låscylindrarna i dörrtuberna har inte bytts. Företaget som installerade låsen har ännu inte levererat den utlovade reservnyckeln som gör det möjligt att klara bytet utan tillträde till lägenheterna. Därför kan tublåsen inte användas nu.

Följ rapporteringen om det fortsatta arbetet på hemsidan och Facebook. Eller registrera dig på hemsidan och få senaste nytt via mejl.

 

De medlemmar som hämtade ut extranycklar efter inbrottet hos Kajsa Liljestad för att komma in i cykelrummen ombeds återlämna nycklarna. Hittills har vi bara fått in tre av tio nycklar. Lägg nyckeln i ett kuvert skriv ditt namn på kuvertet och lägg det i BRF Sjöstadens brevlåda, Tegelviksgatan 71.

Vi spar dessa låscylindrar och nycklar för eventuellt framtida behov.