Nyheter

Kort elavbrott på torsdag, 14 januari

Elföretaget Ellevio som sköter elnätet har meddelat att man kommer hit för att byta ut huvudmätaren på torsdag 14 januari, någon gång mellan klockan 13 och 15. Det kommer att bli ett elavbrott på cirka 30 minuter.

Under mätarbytet kommer bland annat hissarna att stå stilla, och det blir mörkt i garaget och källarförråd.

Det här elavbrottet beror inte på föreningens övergång till Gemensam el. Vi hoppas att Ellevio ser till att det blir ett kort elavbrott, och att de batteribackups som finns för brandskydd och portar håller.