Nyheter

Undantag för permobil

En medlem i föreningen drabbades svårt av covid-19 i våras och har fortsatt svårt att gå. Hen har fått en permobil för att nu kunna börja röra sig ute igen som ett led i rehabiliteringen. Styrelsen har gett klartecken för att den får placeras i porten mot gården i 40:ans trapphus.

Även om brandskyddsreglerna har skärpts de senaste åren gäller undantag för permobiler.

Här ett citat från räddningstjänstens brandskyddsregler:

"En permobil är normalt tillverkad av obrännbart eller brandskyddat materiel och får därför placeras i trapphus om den inte utgör ett hinder. Lämplig placering är i nisch eller under trapplöp."

Förbudet för cyklar, barnvagnar mm gäller fortfarande. Här ytterligare ett citat från samma brandskyddsregler:

"I trapphus får inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål finnas. Dels på grund av brandrisken men även för att det kan försvåra en utrymning, och dessutom utgöra ett hinder för räddningstjänsten och ambulansen vid en brand eller olycka i huset. En barnvagn som sätts i brand kan fylla hela trapphuset med livsfarlig rök."