Nyheter

Budget 2021: Ingen avgiftshöjning

Styrelsen har arbetat fram en budget för nästa år och beslutat att avgifterna hålls oförändrade.

Det finns ändå utrymme för några satsningar:

+ Fem ytterligare laddplatser i garaget. Upphandling har gjorts och vi har fått klartecken för statligt bidrag med halva kostnaden. Fem av de sex första platserna är redan uppbokade.

+ Byte av elementfiltren nästa höst för bättre ventilation. Då är det fem år sedan förra bytet.

+ Utökad städning. Trapphusen städas varje vecka även under maj och september.

Beslut utifrån årets resultat om en extra amortering på föreningens skulder utöver de normala 1,5 miljoner kr/år fattas på styrelsemötet i december.