Nyheter

Kommunen vill chockhöja tomthyran

Det har rapporterats i tv och tidningar om grannföreningar som drabbas av mer än fördubbling av tomthyran. Det gäller även BRF Sjöstaden.

Nuvarande tomträttsavgäld för perioden 2015-2025 på drygt 1,4 miljoner kronor per år kommer enligt kommunpolitikernas beslut att höjas till drygt 3,2 miljoner 2026-35, har Exploateringskontoret räknat fram. Föreningar med ”sjöutsikt” får extra stora höjningar.

Höjningen kommer enligt kommunfullmäktiges beslut att trappas upp stegvis under fem år.

När den nya tomthyran slagit igenom fullt ut motsvarar det en höjning av månadsavgiften med drygt 26 procent, eller en höjning med 4-5 procent varje år 2026-30.

Föreningen har de senaste åren kunna sänka månadsavgiften. Kostnaden för bredband har tagits över av föreningen och nu sänks elkostnaderna med övergången till gemensam el.

Satsningar på besparingar har gjorts med solpaneler, ledlysrör, flödesbegränsare för vattnet, i fjärrvärmeanläggningen.

Men den här höjningen av tomthyran kommer föreningen av allt att döma inte att klara utan att höja avgifterna.

Styrelsen har också begärt besked om ett pris för att friköpa tomten från kommunen.

Svaret: 265 miljoner kr.

Det är omöjligt att få ihop en budget som klarar en sådan upplåning även om räntorna skulle förbli på dagens låga nivå hundra år framåt. Banken vill troligen också ha amortering av lånet.

HSB, Riksbyggen m fl agerar mot avgiftshöjningarna och de extremt höga priserna för friköp. Styrelsen har uppmanat Fastighetsägarna Stockholm delta i påtryckningarna av politikerna.