Nyheter

”No glögg” i coronatider

Portombuden har klokt nog kommit överens om att inställa de traditionella glöggträffarna i samband med Lucia.

Däremot hoppas vi att den traditionella julsmyckningen av portarna upprätthålls. Medlemmar som vill vara med kan ta kontakt med sitt portombud för att vara med, med upprätthållande av ”social distans”.