Nyheter

Rättvis nattbelysning

I fem av föreningens portar är lampor tända även när man kommer hem på natten. I tre är det nästan kolmörkt när man kliver in genom dörren.

Efter klagomål från medlemmar är det nu ändrat. Minst ett lysrör är tänt nära ingången i 75:an, 77:an och 79:an.

Det krävdes en del detektivarbete av elektrikern från El-Finess, bland elledningarna, som var olika dragna i samtliga tre portar. Men det lyckades och önskemålet är uppfyllt lagom tills höstmörkret slagit till.