Nyheter

Ännu en annorlunda städdag söndag 11 oktober kl 11-13

Det blir ännu en städdag i coronans tecken med social distansering som ledstjärna. Den utannonserade cykelauktionen skjuts upp till våren. Men vi hoppas ändå att många medlemmar har möjlighet att delta. Buskarna på gården har växt kraftigt och det behövs extra insatser för att beskära dem.

Fler sekatörer kommer att köpas in. Samling vid 11-tiden utanför redskapsrummet intill 44:ans port på gården.

Städgruppen och portombuden planerar för vilka städ- och grävinsatser som behövs.

Den här gången vågar vi oss på en fikastund efteråt. Men den får hållas utanför Snäckan, och begränsas till kaffe och bulle.

Nya klisterlappar för märkning av cyklarna – med ”2021-22” - finns att hämta på expeditionen från tisdag 29 september. Cyklar som är omärkta eller med daterade lappar riskerar att placeras längst in i cykelstället mellan 42:an och 44:an där blivande auktionsobjekt är uppställda.

En 20 kubikmeter stor container är beställd från Ragnsells för utplacering på gården fredag 9 oktober. Strikta regler gäller för vad som får slängas i containern: Förbud för elprodukter, målarfärg, kemikalier, bildäck, tryckimpregnerat trä. Fel grejer leder till en extra avgift för föreningen på 3 400 kronor.

Men städdagen kan också fungera som en dag att byta grejer. Om du har några möbler, barngrejer el dyl du tänkt slänga, placera dem vid sidan av containern på fredag. Sedan är det ”först till kvarn” som gäller. På söndag slängs det som är över.