Nyheter

Nytt om brandsäkerhet i BRF Sjöstaden

Styrelsen har antagit en brandsäkerhetspolicy för föreningen och upprättat en dokumentation över brandsäkerhetsarbetet.

Information om ansvarsfördelning och brandsäkerhetskontroll finns på hemsidan brfsjostaden.se, under Mitt boende, Brandskydd.

Där finns också tips och råd om vad vi kan göra om det börjar brinna.

https://www.brfsjostaden.se/mitt-boende/brandskydd