Nyheter

Städdag söndag 11 okt - med cykelauktion

Det är dags för höstens städdag, söndag 11 oktober kl 11-13. Med cykelauktion den här gången.

Vi klarade av städdagen i våras trots coronapandemin, även om det blev lite annorlunda än vanligt. Därför hoppas också vi kunna klara alla viktiga uppgifter som finns i trädgården på hösten.

Portombuden och trädgårdsgruppen planerar. Vi hoppas det är möjligt att hålla den cykelauktion på övergivna cyklar som ställdes in i våras. Auktionist är Lasse Hallgren.

Det är också dags för alla medlemmar att märka om sina cyklar. Klisterlappar med datering 2020-21 kommer att finnas på expeditionen från 29 september.

En 20 kubikmeter stor container är beställd och anländer fredag 9 oktober. Som vanligt gäller strikta regler för vad som får slängas i containern: Förbud för elprodukter, målarfärg, kemikalier, bildäck, tryckimpregnerat trä. Fel grejer leder till en extra avgift för föreningen på 3 400 kronor.