Nyheter

Så kan vi undvika risk för bränder

Det har brunnit i flera bostadshus på Söder de senaste månaderna. Styrelsen vill undvika att det drabbar oss.

Brandskyddsföretaget Dafo har nyligen gjort den årliga kontrollen av rökluckor och brandsläckare. Styrelsen har genomgått en webbkurs i brandskydd och kommer att gå igenom alla utrymmen under hösten.

Några aktuella varningar från Brandskyddsföreningen:

”Det kan hoppa gnistor från grillar. De kan välta och förorsaka brand.”

”Trappuppgångar måste hållas fria eftersom det är utrymningsväg.”

Särskild varning för barnvagnar som är mycket lättantändliga. Det visar en obehaglig film från Brandskyddsföreningen.

En tändsticka som kastas ner i vagnen leder till kraftig brand och giftig rök efter bara en minut.

Här en snabbkurs i brandskydd: http://utbildning.brandskyddsbanken.se/bih/story_html5.html

Här länk till brinnande barnvagn:

https://www.brandskyddsbanken.se/moodle/mod/scorm/player.php?a=284&currentorg=E-learning_Bostadsrattsforeningar_ORG&scoid=1116&sesskey=EwS7vyRJIE&display=popup&mode=normal