Nyheter

Ett annorlunda årsmöte torsdag 14 maj 2020

Enligt föreningens stadgar ska årsstämman hållas i maj, och enligt lagen måste det ske före halvårsskiftet. Styrelsen kommer därför att kalla till ordinarie stämma som planerat den 14 maj klockan 18. Men i dessa coronatider hålls den utomhus på vår gård.

Enligt regeringens riktlinjer kan inte fler än 50 personer delta på mötet. Riksdagen har lagstiftat om att en medlem kan ha röstfullmakter från flera andra medlemmar. Blanketter för sådana fullmakter kommer att delas ut i postfacken tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk treårsplan, revisionsrapport, motioner och valberedningsförslag. Vi uppmanar särskilt medlemmar som tillhör riskgrupper att använda sig av dessa.

Styrelsen vädjar också till medlemmarna att endast en medlem från varje lägenhet ska delta.

Det sedvanliga samkvämet efter årsstämman är inställt.  

I handlingarna inför stämman finns också information om styrelsens upphandling av installation av gemensam el i föreningen. Det kommer att leda till kraftigt sänkta elkostnader för samtliga medlemmar.

Styrelsen hoppas efter corornakrisen kunna anordna ett föreningsmöte med information, mat och dryck till hösten.