Nyheter

Stopp i 75:ans soprör

Det är stopp i båda rören i sopsugen i 75:ans port. Sopsugen fungerar men sopnedkasten är blockerade av saker som slängts ner i dem.

Vi har försökt lyfta upp påsar, förslutna och icke-förslutna, men inte nått ner till stoppet. Lasse fick upp ett helt lass med växtlighet, som slängts ner oförpackade i det ena röret.

Det är väl inte nödvändigt att påpeka att det är inte är så sopnedkasten ska användas?! 

I Miljörummet finns en container för diverse skräp. Inom kort kommer en 20 kubikmeter stor container att ställas upp på gården till föreningens städdag, tänkt för bland annat trädgårdsavfall.

Sopstoppet är felanmält. Tills det är fixat hänvisas till sopnedkasten i Tengdahlsgatan 40 och vid Tegelviksgatan 81.