Nyheter

Du behövs! Städdag söndag 13 oktober

Söndag den 13 oktober kl 11-13 är det städdag i föreningen. Alla kan göra en insats.

Portombuden planerar arbetet, och det finns en hel del att göra i trädgården. Efteråt vankas fika och korv i möteslokalen Snäckan.

En container på hela 20 kubikmeter ställs ut på gården av BigBag fredag 11 oktober. Den står där över helgen och hämtas måndag 14 oktober.

Där kan vi slänga överblivna grejer från förråd, tillsammans med trädgårdsavfallet.

OBS! Inget miljöfarligt avfall. I våras fick föreningen betala straffavgift för att fem färgburkar, en dataskärm och en tvättmaskin slängts i containern.

Lista från BigBag. Exempel på miljöfarligt avfall: Bildäck, hushållsapparater, datorer, batteridrivna leksaker, färg, färgbrukar, glödlampor och lysrör, vätskor, vitvaror, batterier, tryckimpregnerat virke.

”Städdagen kan också fungera som en dag att byta grejer”, föreslog en medlem.

Om du har några möbler, barngrejer el dyl du tänkt slänga, placera det vid sidan av container på fredag. Sedan är det ”först till kvarn” som gäller. På söndag slängs det som är över.