Nyheter

Ännu lägre räntor

Två av föreningens lån omförhandlades i augusti. Banken kom med så förmånliga erbjudanden om bundna lån att till och med de av oss i styrelsen som är mest hängivna förespråkare av rörliga räntor veknade.

Styrelsen har nu tecknat avtal om en ränta på 0,54 procent under tre år för lånen som tillsammans uppgår till 36 miljoner kr. Det innebar nära nog en halvering, från 1,02 procent.

Det tredje lånet på knappt 17 miljoner har en rörlig ränta som för närvarande är 0,82 procent. Det ska omförhandlas i augusti nästa år.