Nyheter

Solpaneler i väntan på Ellevio

Solpanelerna är nu på plats på två av föreningens tak. En snabbinsats av CC Tak & Plåt gjorde att vi fick takplåten målad där solpanelerna är garanterade att funka minst 25 år framåt.

Solelen dras från panelerna genom en kabel på vinden ner till Elrummet i 44:an. Där finns en växelriktare som ska omvandla likströmmen från solpanelerna till växelström.

Nu väntar vi på att elnätsföretaget Ellevio ska omvandla sin elmätare till en dubbelriktad mätare innan vi kan koppla på anläggningen. Ellevio ska köpa ström av föreningen om vi några soliga dagar på sommaren får el över.