Nyheter

Efter rökförbudet - askkopparna borta

Riksdagen införde förbud mot rökning vid lekplatser den 1 juli. Då ger det felaktigt signal att ha askkoppar bara några meter ifrån lekplatsen på vår gård. Därför har vi nu tagit bort samtliga askkoppar.

De sex askkopparna var troligen också en sanitär olägenhet eftersom de knappast tömts sedan de sattes upp för drygt 22 år sedan.

Skyltar om rökförbud i närheten av lekplatsen kommer också att sätta upp.