Nyheter

Varning 1: Råtta på gården

Grannföreningen hörde av sig och sa att de sett en råtta på gården utan 79:an. Nu har vi i styrelsen också sett den!

Den sprang mellan buskagen på båda sidor om 79:ans port. Den är troligen inte ensam, och lär inte begränsa sig till dessa buskar i sökandet efter föda.

Vi kallar in Anticimex för att försöka få bort råttan/råttorna. 

Men vi kan alla hjälpa till genom att se till att inte lämna matrester på altanen, se till att hålla rent runt sopnedkasten och se till att portar och altandörrar är stängda.