Nyheter

Rättelse: Rätt om cykelmärkning

Det kommer inga nya cykelmärken i höst, som man kunde tolka gårdagens Sjöstads Nytt (Nu ändrad på nätet o överstruken på anslagstavlorna). De som gäller började delas ut i våras - BRF Sjöstaden 2019-2020. 
Det är viktigt att alla ser till att märka sina cyklar med dessa, inför utgallringen av utrangerade/bortglömda cyklar som inleds efter höststäddagen.