Nyheter

100 solpaneler kräver 2 tak – Ny takmålning

Det går åt mer tak än solpanelsinstallatören räknat med för att få plats med de 100 solpaneler som vi beställt, och som vi är utlovade statsbidrag för. Därför kommer nu även delar av taket på Tegelviksgatan 71-75 att målas, med start måndag 19 augusti.

När installationsarbetet inleddes på Tengdahlsgatans tak upptäckte företaget att det inte går att sätta upp tre rader med solpaneler lodrätt som tänkt. De måste placeras horisontellt för att det ska finnas möjlighet att ta sig fram på taket. Och då finns det bara plats för 60 paneler i lämpliga lägen.

Taket på 71-75:an, in mot gården, är också bra för placering av solpaneler, och i styrelsen hade vi diskuterat en eventuell installation där senare. Men nu kommer 40 paneler att sättas upp där redan nu.

Först måste dock taket målas, eftersom panelerna ska sitta där minst 25-30 år framåt. CC Plåt&Tak, som fixade taket på Tengdahlsgatan i maj, sätter igång med nya jobbet redan på måndag, 19 augusti. Mer info på anslagstavlorna 71-75.

De som har balkonger mot gården uppmanas att plocka undan känsliga möbler mm inför högtrycksspolningen av taket. (I 75:an berörs endast tre balkonger.)

Presenningar kan lånas ut till dem som bor högst upp och önskar skydda sin balkong.