Nyheter

Laddplatserna på plats - Vem blir första elbilspionjären?

De första sex laddplatserna lyser nu vackert i garaget. De står redo att ladda din elbil.

Det är BRF Sjöstaden som gjort investeringen, står för elektriciteten och tar in avgifterna.

Månadshyran för dessa garageplatser kommer att vara 225 kr högre än för övriga platser plus den verkliga kostnaden för elförbrukningen. För att förenkla administrationen debiteras verklig elförbrukning kvartalsvis.

Avgiften går till att på några år täcka kostnaden för installationen, där föreningen fått ett bidrag på 50 procent från Naturvårdsverket.

De två andra föreningarna som har platser i garaget, Sjöjungfrun och Barnängsstugan, kan också ansöka om en plats med laddstation.

Tilldelningen kommer att ske baserat på en separat kö, där du anmäler intresse till garageansvarig i Brf Sjöstadens styrelse (se https://brfsjostaden.se/kontakt/styrelsen), från och med vilken månad du önskar nyttja platsen och vilken garageplats du har idag. Vänligen invänta bekräftelse för att försäkra dig om att inte alla platser är bokade.

Laddarna fungerar både för enfas- och trefas-laddning. Varje laddare har en internetuppkoppling, vilket gör att bilägarna kan läsa av sin förbrukning och sätta på och stänga av laddningen via nätet eller styrt av klockslag. Föreningen kan också avläsa elförbrukningen för respektive plats. För detaljerad information, se informationsbladet på hemsidan.

https://www.brfsjostaden.se/mitt-boende/garage