Nyheter

Åtta månader senare - ny ventilationsteknik på plats

Det tog tid, närmare bestämt åtta månader. Den ser liten ut, men ska förhoppningsvis ge stora resultat.

Det handlar om en länge efterlängtad modernisering av ventilationen i 77:an, 79:an och 44:an.

Under flera år har hälften av medlemmarna i dessa portar drabbats av upprepade avbrott i ventilationen. Det har räckt med några sekunders elavbrott, som inte påverkat några andra anläggningar, för att få dessa fläktar att lägga av.

Det är de medlemmar som har lägenheterna ut mot Hammarby kanal som fått utstå detta. Fläktarna högst upp under taket har haft en särskild styrutrustning, som utöver att den snabbt gick ner också var komplicerad att få igång. Det krävdes ett tiotal inställningar för att få dem att starta igen.

I mars i fjol hade vårt serviceföretag HA Ventilation hittat en ny styrutrustning som skulle ge säkrare drift och inte kräva installation av nya fläktar.

Styrelsen sade snabbt ja till offerten. Men det blev ett utdraget projekt. Det visade sig att den tilltänkta utrustningen inte skulle uppfylla förväntningarna, och det behövde göras förändringar av beställningen.

När installationen så till slut skulle göras upptäcktes att termometrarna vid fläktarna, högt däruppe under taken, ständigt visade på -47 grader! Det gav en förklaring till varför flera medlemmar klagat på att utsuget var så dåligt. När det blir extremt kallt är fläktarna inställda på att automatiskt gå ner i varv för att inte suga ut så mycket varmluft från lägenheterna för att förhindra dem från att bli utkylda.

Det krävdes installation av nya termometrar och följdutrustning. Och ny injustering av ventilationen i varje port. Med olika personalkategorier för varje moment.

Nu är detta gjort. På bilden ses den nya tryckregulatorn, som automatiskt ska sätta igång fläktarna igen efter eventuella större elavbrott.

Men, allt är ändå inte riktigt klart. Justerarna konstaterade, i likhet med några boende i 44:an, att utsuget svajar i lägenheterna efter installationen av den nya tryckregulatorn. HA Ventilation lovar att drifttekniker ska se till balansera detta kommande vecka.