Nyheter

Stamspolning med garanti - ring Interspol 020 300 000

Den stora stamspolningen är nu genomförd i nästan alla lägenheter. Interspol återkommer inom de närmaste veckorna för att göra jobbet hos de medlemmar där de inte kom in vid första försöket.

Men i avtalet med Interspol ingår också en garanti på att jobbet är bra gjort. Det är fyra års garanti för stopp i stammar, och två års garanti för stopp i rör i lägenheterna. Det kan spara in många tusenlappar för medlemmarna och föreningen om vi slipper anlita jourfirmor de närmaste åren.

Men den garantin gäller endast om Interspol kontaktas först innan jourfirmor eller andra kallas in.

Därför ska den medlem som drabbas av stopp i avloppet ringa Interspol på nummer: 020 300 000, och sedan trycka 3 för att bli kopplad till "Stopp i avloppet".

 

Noteringar till några medlemmar

Interspol har också lämnat en rapport om avloppen i samtliga lägenheter. För ett tiotal lägenheter har de gjort noteringar om åtgärder som behövs, som till exempel att packningar är trasiga eller saknas i en golvbrunn.

Dessa "anmärkningar" kommer styrelsen att dela ut i respektive medlems brevlåda.