Nyheter

Om du byter batteri i brandlarmet

Den som följer råden om att kolla brandlarmet inför kommande storhelger bör också tänka på att det gäller att ha koll på hur man hanterar 9-voltsbatterierna. Föreningen drabbades av en brand i Miljörummet för några år sedan, och det vill vi inte uppleva igen. 

Därför kommer här några varningens ord från brandexpertis.

9-voltsbatterier kan vara brandfarliga om de inte förvaras säkert och avfallshanteras på ett säkert sätt. Orsaken är att plus- och minuspolen sitter nära varandra. Om ett metallföremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet. Kortslutningen kan skapa tillräcklig värme för att det ska börja brinna.

Tänk på att:

 • Det är inte säkert att förvara 9-volts batteri tillsammans med gem, mynt, nycklar, pennor eller andra batteri. Inte heller tillsammans med material som stålull eller aluminiumfolie. Om dessa föremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet och värme tillräcklig för att det ska börja brinna uppstår.
 • Även svaga/urladdade batterier kan ha tillräckligt med laddning för att orsaka brand.
 • Ta ur batterierna ur utrustningen när den inte ska användas på länge.
 • Aldrig försöka ladda ett engångsbatteri.
 • Kontrollera att batteriets hölje inte är skadat. Det kan leda till att batteriet kortsluts och börjar avge värme. Detta kan i olyckliga fall leda till att batteriets inbyggda säkerhetsventil öppnas och batterisyra läcker ut. I ovanliga fall kan batteriet till och med explodera.

Förvara säkert:

 • Behåll batteriet i sin originalförpackning tills det ska användas.
 • Om batteriet förvaras utan förpackning se till att polerna är täckta med tejp.
 • Förhindra att polerna kommer i kontakt med varandra eller med andra metallföremål.
 • Förvara 9-voltsbatteri stående med polerna uppåt.
 • Förvara inte 9-voltsbatteri tillsammans med andra batterier.

Avfallshantering:

 • Batterier räknas som farligt avfall och ska återvinnas i speciella sopstationer.
 • Täck över plus- och minuspolen med tejp innan batteriet kastas.
 • Småbatterier ska lämnas i batteriholk som finns på återvinningsstationerna eller till Karlbergs avfallsstation.