Nyheter

Smyghöjningar av elpriset

Det är inte bara sommarens torka som leder till höjda elpriser. Det bolag som har monopol på elnätet i Stockholm har även höjt priserna för att "utjämna priserna" i landet.

En sådan höjning med 6 procent gjordes i oktober, framgår av nedanstående artikel med rubriken: 

Princip om utjämning höjer Stockholms elpriser

Och fler höjningar verkar vara att vänta.

https://bostadsrattsnytt.se/nyheter/energi-och-miljo/2018-11-30-princip-om-utjaemning-hoejer-stockholms-elpriser?utm_source=Sverige&utm_campaign=ef095c715a-181206+v.+49+Stockholm&utm_medium=email&utm_term=0_5f0e95106f-ef095c715a-62445153