Nyheter

Varna, tipsa, köp o sälj på hemsidan

Föreningens hemsida är inte bara till för information från styrelsen. Den kan användas av alla medlemmar.

På "Forum" kan vi medlemmar tipsa varandra, lägga förslag, köpa och sälja grejer. Forum finns under pilen längst till höger upptill på hemsidan, intill den lilla gubben.

Där finns en högaktuell varning för telefonbedragare, som en medlem råkat ut för.

https://www.brfsjostaden.se/forum/hander-i-omradet/4-varning-foer-telefonbedragare