Nyheter

”Långtidsprognos” för BRF Sjöstaden

På årsstämman redovisade kassören Jeanette Bergström föreningens ekonomiska läge och utsikterna de närmast kommande åren. Här ovan en kortare sammanfattning av den treåriga ”långtidsprognos” som styrelsen har i uppdrag att ta fram till varje stämma.

 Den visar att föreningen riskerar mindre underskott de kommande åren när kommunens höjning av tomträttsavgälden nu höjts till den nivå den ska ligga på fram till 2025. Prognoser över räntorna de kommande åren på föreningens låneskuld är naturligtvis hart när omöjliga att göra. Men den här prognosen demonstrerar i alla fall tydligt att det blir en viktig uppgift att försöka hålla nere kostnaderna de kommande åren.