Nyheter

Årsstämma + Infomöte 16 maj kl 19 Nytt och snabbare bredband?

Årsmötet med bland annat beslut om stadgeändring äger rum onsdag 16 maj i Pumpan på Färgargårdstorget. Handlingarna har delats ut i alla brevlådor.

Efter stämman blir det informations- och frågestund. Styrelsen har bland annat fått in offerter från flera bredbandsbolag inför att nuvarande avtal går ut i slutet av oktober. Offerterna är konfidentiella och vi kan därför inte skriva om dem här på offentlig plats.

Därefter väntar samkväm med lätt buffé och dryck .