Nyheter

Nu flyttar vi ut på balkongen – men kolla vad som finns under trätrallen…

Nu när sommaren plötsligt har anlänt är vi många som flyttar ut på balkongen. Men efter drygt tjugo år är det risk att det finns en hel del dold smuts under trätrallen som kan ställa till stora skador.

 Under vintern har vatten från en balkong trängt in i väggen och runnit ner till grannlägenheten under. Enligt fuktspecialistens skaderapport var orsaken att skräp under en trätrall gjort att avrinning inte fungerat, utan vattnet i stället pressats in under tröskeln och in i väggen på grund av att där inte var helt tätt.

 Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att se till att hålla rent under trätrallen på balkongen. Det gäller särskilt de låga trätrallar som monterats in i efterhand.

 Det står även tydligt i föreningens stadgar att medlemmarna ska se till att avrinningen fungerar. Citat från paragraf 13:

”Är lägenheten försedd med balkong, altan, takterrass, mark eller uteplats med egen ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning samt att avrinning av dagvatten inte hindras.”