Nyheter

Lämna förslag för ”Hemliga rummet”

”Gör det till en snickarverkstad”, var det vanligaste förslaget för det nyupptäckta förrådet i garaget, när det var visning under vårstäddagen.

Det är en möjlighet. Det finns eluttag i rummet. Föreningen kan köpa in en arbetsbänk för snickerijobb och installera för en särskild tagg som gör att rummet kan lånas/hyras ut en vecka i taget. Verktyg får medlemmen hålla med själv.

Vad tycker du om det förslaget? Hör av dig till styrelsen. Med glada tillrop till idén, med invändningar, eller med andra förslag. Via mejl till eller med brev i postlådan i 71:an.