Nyheter

Hisslinorna byts i 42:an och 44:an

Hisslinorna i 42:an och 44:an kommer att bytas i början av maj.

Det är inga akuta brister på linorna i dessa hissar så det finns ingen anledning att vara orolig. Men vid den årliga säkerhetsinspektionen av Inspecta såg man små slitmärken på linorna. Inte så allvarliga att föreningen blev ålagd att byta dem. Men de kommer att behöva bytas inom några år, och för att fördela kostnaderna över flera år gör vi på samma sätt som i 71:an i fjol att vi byter dem redan nu.

Det företag som sköter servicen på hissarna, Trygga Hiss, kommer att byta linorna på Tengdahlsgatan 42 den 7-8 maj. Hissen kommer att vara avstängd från kl 07:00 den 7 maj till mitt på dagen den 8 maj.

Därefter görs bytet i 44:an. Med start mitt på dagen den 8 maj, och hissen där kommer inte att vara i drift förrän sent på eftermiddagen den 9 maj.

Trygga Hiss kommer att sätta upp lappar med information i portarna.