Nyheter

Röd lampa blev vit

Övergången till sommartid i dag är tänkt att tillfälligt ge ljusare kvällar. Men i trappan mellan 77:an och 44:an är det permanent ljusare både på kvällar och nätter. Den rödfärgade lampkupan i lyktstolpen har blivit vit och lampljuset kan tränga igenom.

Någon hade tagit sig omaket att rödspreja den gamla lampkupan och bytet till ljusstarka ledlampor gav därför liten effekt i det utrymmet på gården. Lyktstolparna tillverkas inte längre men efter mycket letande har Ulla Falkmarken lyckats få fram en ny lampkupa som passar. Den är inte billig, men när den nu är plats kan vi alla jämföra hur mycket ljusare det blir, om det kan motivera att byta ut samtliga lampkupor på gården.

De nya ledlamporna sattes i första hand in för att göra det ljusare på gården efter de obehagliga inbrotten för några månader sedan. Men de har också haft den goda effekten att sänka våra elräkningar.

Nu hoppas vi att den miljöinsats som pågår med strålsamlare i badrummen och köken också ska leda till lägre räkningar för vatten och energi.

Vi har dock drabbats av ett bakslag i vinter i vår ambition att sänka kostnaderna.

Fjärrvärmeräkningarna har legat ovanligt högt några månader, jämfört med tidigare år. Visserligen har det varit en ovanligt kall och lång vinter, men även frånräknat detta var uppgången märklig. Inga larm hade hörts från värmeanläggningen, men efter att ha gjort en undersökning med hjälp av expertis upptäcktes att bara den ena kompressorn i värmeväxlaren fungerade. Det gjorde att värmeväxlaren som återvinner värme från ventilationen bara gav halv effekt. Larmet hade inte slagit till eftersom kompressorn startade och sedan lade av efter fem sekunder.

Nu är "mjukstarten" i värmeväxlarens kompressor utbytt. Och vi ska instruera fastighetsskötaren att kontrollera dessa delar i datasystemet i Undercentralen varje vecka.