Nyheter

Dags att motionera

Har du förslag på något som du tycker behöver förändras i föreningen är det dags att skriva en motion till årets stämma. Den äger den 16 maj, men för att styrelsen ska hinna med att behandla den och se till att motionen och styrelsens svar ingår i handlingarna till årsmötet måste motionen lämnas in senast den 12 april.