Nyheter

Succè för föreningens miljöinsats! Snart ny chans att minska koldioxidutsläppen

Nära två av tre medlemmar anslöt sig omedelbart till föreningens miljösatsning för att minska vattenförbrukningen och göra av med mindre fjärrvärme. Strålsamlarna tog nästan slut - endast en var kvar efter utdelningen fredag-lördag.

Nu har vi beställt fler strålsamlare till duschar och kranar för att alla medlemmar ska få chansen att vara med och bidra till att minska koldioxidutsläppen och sänka föreningens kostnader.

I 83 av de 131 lägenheterna i föreningen finns nu strålsamlare installerade. Flera medlemmar kom tillbaka och berättade nöjt att vattentrycket i deras duschar och handfat var lika starkt som förut, trots att vattenförbrukningen halverats med hjälp av strålsamlarna.

Ett energiföretag har beräknat att koldioxidutsläppen minskar med motsvarande tio flygresor till Thailand om samtliga medlemmar i BRF Sjöstaden ställer upp och installerar strålsamlare i sina badrum. Exakt hur mycket miljön förbättras beror naturligtvis på hur fjärrvärmen produceras, men sänkt förbrukning av varmvatten är utan tvivel bra för klimatet.

Energimyndigheten manar till installation av energieffektiva kranar och duschar som halverar förbrukningen till max 5-6 l/min vid fullt pådrag. Det kostar tusenlappar att byta till dessa. De här strålsamlarna ger samma resultat för 200 kr/badrum.

Styrelsen återkommer när vi har fått in fler strålsamlare. Då kan det också vara dags att fortsätta miljösatsningen till kökskranarna.