Nyheter

Kallelse till Extra föreningsstämma torsdag 15 februari kl 19.00 i Snäckan

Styrelsen föreslår några förändringar av stadgarna för BRF Sjöstaden för att anpassa dem till ny lagstiftning.

Det handlar bland annat om tidpunkter för kallelse till stämmor och när handlingar ska finnas tillgängliga.

De föreslagna förändringarna och nuvarande lydelse - tillsammans med förklaringar – finns i handlingarna till extrastämman som bifogas denna kallelse och delas ut till samtliga medlemmar.

Det krävs Ja-beslut av två stämmor för att stadgeändringarna ska träda i kraft. Därför kallar styrelsen till den här extrastämman den 15 februari. Om förslagen får stöd kan det andra beslutet tas på den ordinarie årsstämman den 16 maj.

Efter extrastämman hålls ett medlemsmöte

Styrelsen vill informera om utdelningen av strålsamlare till badrum för att minska vatten- och energiförbrukningen.

Det blir också möjlighet att ställa frågor om andra områden.

Förslag till ändrade stadgar §§14,27,28,31,35[52705].docx